Projekt Dzieci w sieci

Jednym z projektów realizowanych przez fundację jest inicjatywa edukacyjna “Dzieci w Sieci” mająca na celu szeroko zakrojone działania w szkołach i wśród rodziców podnoszące wiedzę i świadomość na temat zagrożeń w sieci, cyber bezpieczeństwa, radzenia sobie z cyber przemocą a także nauka higieny cyfrowej dla dzieci i młodzieży.

Szkolenia organizujemy na terenie Małopolski ale mamy również trenerów w Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi i Warszawie. Stale rozwijamy naszą działalność i nasz zespół, wchodzimy w kolejne kooperacje więc mamy nadzieję niebawem prowadzić szkolenia również w innych rejonach Polski. 

 

 

 

 

Zakres projektu:

  • Warsztaty
  • Webinary
  • Szkolenia
  • Spotkania z rodzicami
  • Programy dla dzieci i rodziców – wspólne warsztaty
  • Współpraca ze szkołami i placówkami wychowawczymi
  • Wsparcie terapeutów i psychologów dla rodzin 

Jak sfinansować szkolenia w szkole

Szkolenia mogą być finansowane na wiele sposobów, zwłaszcza te organizowane w placówkach edukacyjnych – szkołach podstawowych oraz średnich (publicznych i prywatnych). Szkolenia organizujemy na terenie Małopolski ale mamy również trenerów w Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi i Warszawie. 

Wsparcie gminy

Szkolenia mogą być finansowane z funduszy samorządowych, na przykład z funduszy na rzecz profilaktyki uzależnień – uzależnienia od gier cyfrowych znajdują się na liście chorób WHO ICD-11. 

Wsparcie Ministerstwa

Dużą część naszych inicjatyw edukacyjnych planujemy finansować z dotacji i programów finansowanych przez Ministerstwa: Edukacji, Zdrowia oraz Cyfryzacji. W takich przypadkach szkoły nie ponoszą kosztów szkoleń. 

Wsparcie dodatkowe

Szkolenia mogą być finansowane również ze środków finansowych pozyskanych przez szkołę od prywatnych firm, instytucji, sponsorów. 

Fundusz szkolny

Duża część szkoleń i projektów edukacyjnych finansowana jest funduszu szkoły – edukacja cyfrowa każdego roku znajduje się w priorytetowych kierunkach polityki oświatowej państwa i każda szkoła jest zobowiązana wykazać się działaniami w tym kierunku.