Projekt Wsparcie psychologiczne w szkołach

W ramach działania naszej fundacji organizujemy psychologiczne konsultacje w klasach w szkołach podstawowych. Zapewniamy wsparcie wykwalifikowanej kadry psychologów i psychoterapeutów mających doświadczenie w pracy z grupami uczniów. Zapewniamy również wsparcie dla rodziców i rodzin. Wsparcie naszej fundacji prowadzimy nie tylko w ramach edukacji na temat higieny cyfrowej, lecz również na temat hejtu, uzależnień od mediów społecznościowych (w tym komunikatorów) oraz wykluczeń w grupach. 

Kluczowym elementem wsparcia fundacji jest wizyta specjalistów – psychologów lub terapeutów w szkołach podstawowych. Profesjonaliści Ci przeprowadzają superwizje, obserwując dynamikę grupy oraz interakcje między uczniami. Dzięki temu możliwa jest wstępna ewaluacja zachowań, które mogą wskazywać na zaburzenia emocjonalne lub psychologiczne, a także identyfikacja przypadków wykluczenia na tle cyfrowym. Jest to szczególnie ważne, gdyż aktualnie wiele dzieci doświadcza wykluczenia na tle cyfrowym, np. z powodu braku konta w mediach społecznościowych lub braku smartfona (i mówimy tutaj o dzieciach często we klasach 1-4 szkoły podstawowej). Takie wykluczenie może prowadzić do izolacji społecznej, obniżenia samooceny i innych negatywnych konsekwencji emocjonalnych.

Wsparcie zewnętrzne oferowane przez fundację ma kluczowe znaczenie w identyfikacji tych problemów, często niewidocznych dla nauczycieli lub rodziców. Specjaliści są szkoleni, aby rozpoznawać subtelne znaki ostrzegawcze, które mogą ujawnić się w zachowaniu dziecka lub jego interakcjach z rówieśnikami. Poprzez wczesną identyfikację i interwencję, fundacja stara się zapobiegać poważniejszym problemom psychologicznym, zapewniając dzieciom odpowiednie narzędzia do radzenia sobie z wyzwaniami związanymi z cyfryzacją.

Oprócz bezpośredniego wsparcia psychologicznego, fundacja prowadzi również warsztaty edukacyjne dla uczniów, nauczycieli i rodziców, podnoszące świadomość na temat bezpieczeństwa w Internecie, korzystania z mediów społecznościowych oraz budowania zdrowych nawyków cyfrowych. Edukacja ta jest niezbędna do kształtowania odpowiedzialnych i świadomych użytkowników technologii, którzy rozumieją zarówno jej możliwości, jak i zagrożenia.

Działania fundacji mają więc dwojaki cel: z jednej strony, promują zdrowe i bezpieczne korzystanie z technologii cyfrowych wśród dzieci, z drugiej – zapewniają wsparcie psychologiczne, aby pomóc uczniom w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych i społecznych. Poprzez swoje wszechstronne podejście, fundacja przyczynia się do tworzenia bezpiecznego środowiska edukacyjnego, w którym każde dziecko ma równe szanse na rozwój i naukę w zdrowy sposób.